Xã Dân Chủ tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025

Bám sát các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện thống nhất thời gian bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đồng bộ với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, UBND xã Dân Chủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 “Về việc Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn”, theo đó toàn xã Dân Chủ sẽ thực hiện bầu Trưởng thôn vào ngày Chủ nhậtngày 05/6/2022.

Sáng ngày 05/6/2022, 285/288 cử tri đại diện hộ gia đình toàn xã đã đi bầu cử trực tiếp chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. Xã Dân Chủ có 02 thôn với 02 điểm bầu cử: cử tri thôn 1 bầu tại Nhà văn hóa xã, cử tri thôn 2 bầu tại Nhà văn hóa thôn. Ngay từ sáng sớm cử tri đã đến rất đông tại các điểm bầu cử để dự khai mạc và nghe phổ biến, hướng dẫn các thủ tục, sau đó tiến hành bầu cử. Tại đây, mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định.

Cử tri 2 thôn dự khai mạc và nghe phổ biến, hướng dẫn các thủ tục bầu cử

Ông Phạm Vĩnh Chương đại diện cử tri Thôn 1 phát biểu ý kiến

Ông Hoàng Văn Điệp đại diện cử tri Thôn 2 phát biểu ý kiến

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng thôn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 xã Dân Chủ đã thành công tốt đẹp. Kết quả bầu biểu quyết chức danh Trưởng thôn: Đ/c Vi Văn Đạo đạt 126/126 số phiếu =100% – trúng cử chức danh Trưởng thôn 1; Đ/c Chu Thị Dịu đạt 159/159 số phiếu = 100% – trúng cử chức danh Trưởng thôn 2.

Cử tri Thôn 1 bầu biểu quyết chức danh Trưởng thôn 1

Cử tri Thôn 2 bầu biểu quyết chức danh Trưởng thôn 2

Đ/c Vi Văn Đạo trúng cử chức danh Trưởng thôn 1, nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Chu Thị Dịu trúng cử chức danh Trưởng thôn 2, nhiệm kỳ 2022-2025

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản trên địa bàn xã; tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những lợi ích nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xã Dân Chủ nói riêng, Tp Hạ Long nói chung ngày càng vững mạnh.

 

Hà Thị Mai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42