Tổ chức bộ máy

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên đơn vị: Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Dân Chủ.

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203.3690.418

- Địa chỉ mail: ubnddanchu.hb@quangninh.gov.vn

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

- Đồng chí: Linh Du Hồng
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ 
- Năm sinh:1970
- Điện thoại: 0985 351 007
- Email: linhduhong.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Hồng Nghĩa
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy xã Dân Chủ
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại:0768329759
- Email: hoangthihongnghia@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ
- Năm sinh: 1981
- Điện thoại:0912 506 656
- Email: nguyenthanhtung.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Văn Lượng
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ
- Năm sinh: 1981
- Điện thoại: 0917 159 939
- Email: dinhvanluong.hb@quangninh.gov
 
- Đồng chí: Dương Văn Hiệu
- Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Dân Chủ
- Năm sinh: 1986
- Điện thoại: 038 2615 656
- Email: doanthanhnienxadanchu@gmail.com

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 58