Tổ chức bộ máy

 
- Đồng chí: Linh Du Hồng
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ
- Năm sinh: 
- Điện thoại: 0985 351 007
- Email: linhduhong.hb@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Hồng Nghĩa
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Dân Chủ
- Năm sinh: 
- Điện thoại: 0768329759
- Email:hoangthihongnghia@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ
- Năm sinh:
- Điện thoại:0912 506 656
- Email: nguyenthanhtung.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Văn Lượng
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0917 159 939
- Email: dinhvanluong.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 69