Xã Dân Chủ tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu năm 2024 và ký cam kết thực hiện “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Thôn kiểu mẫu”, “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Những năm qua chủ trương này đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. Được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực thông qua phong trào thi đua "Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; Kế hoạch số 492-KH/TU ngày 24/12/2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hạ Long “về triển khai xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, trên địa bàn thành phố Hạ Long”; Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 01/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2024”.

Tối ngày 04/5/2024, UBND, Ủy ban MTTQ xã Dân Chủ phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu năm 2024 và ký cam kết thực hiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Linh Du Hồng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT thôn, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh Lễ phát động

Trong những năm qua, xã Dân Chủ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang hơn, đồng bộ theo quy hoạch, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bản sắc văn hóa, phong tục tập quán cao đẹp của địa phương được giữ gìn và phát huy; môi trường nông thôn luôn được quan tâm bảo vệ xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; diện mạo nông thôn trên địa bàn xã ngày càng đang đổi mới. Năm 2020, xã Dân Chủ vinh dự được UBND tỉnh công nhận là xã đạt NTM nâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hạ Long, theo đó, xã Dân Chủ được lựa chọn là một trong ba xã trong toàn thành phố thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo chi đạo của Thành phố, có rất nhiều, tiêu chí, chỉ tiêu cần tập trung thực hiện như xây dựng thôn thông minh, tạo cảnh quan, xây dựng các tuyến đường sáng – xanh- sạch đẹp; công tác phân loại thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, tỷ lệ sử dụng nước sạch… thực hiện lĩnh vực nổi trội về môi trường; việc phát triển kinh tế, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập… đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và Nhân dân xã Dân Chủ phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm chung tay phấn đấu thực hiện. Qua rà soát, ngoài các công trình đã được ngân sách Nhà nước đầu tư, còn nhiều hạng mục chưa có nguồn kinh phí cần sự chung tay của doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã như: nắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh, vẽ tranh tường, chỉnh trang trồng hoa, cây xanh, xây dựng tuyến đường mẫu, tạo tiểu cảnh, biểu tượng xã Dân Chủ và cảnh quan khu trung tâm xã.... Phát biểu tại Lễ phát động đồng chí Linh Du Hồng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã nhấn mạnh “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc” để triển khai thực hiện các hạng mục trên rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí tạo thêm nguồn lực để xã Dân Chủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã  Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Đồng chí Linh Du Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Lễ phát động

Cán bộ, công chức xã, cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng NTK kiểu mẫu

Tại Lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai và tổ chức thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện xây dựng hệ giá trị con người tỉnh Quảng Ninh “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”; hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội minh bạch – Kinh tế phát triển – Nhân dân hạnh phúc” góp phần quan trọng triển khai mục tiêu xây dựng Hạ Long là Thành phố hiện đại, kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xây dựng xã Dân Chủ đạt Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực các cá nhân, hộ gia đình, thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ký đã tham gia cam kết thực hiện các tiêu chí “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”,Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”.

Các cá nhân tham gia ký cam kết thực hiện tiêu chí “Công dân kiểu mẫu”

Đại diện các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tiêu chí “Gia đình kiểu

Đại diện chi bộ, thôn, Ban CTTM thôn, các chi hội đoàn thể ký cam kết thực hiện tiêu chí “Thôn kiểu mẫu”

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện tiêu chí “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”

Các doanh nghiệp, Hợp tác xã ký cam kết thực hiện tiêu chí “Doanh nghiệp kiểu mẫu”

Hà Mai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 47