Xã Dân Chủ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/12/2021 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và hoạt động của các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm.

Ngày 11/7/2021, Đảng bộ xã Dân Chủ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và sơ kết hoạt động của các ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm; Sơ kết thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo 6 tháng đầu năm; Sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBDN - UB MTTQ, cán bộ, công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn; đại diện các ngành, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm về thực hiện Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trên các mặt công tác, các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch giao. Để đánh giá sơ kết nhằm phát huy những kết quả đạt được và có giải pháp trong thời gian tới. Các tài liệu hội nghị sơ kết được các bộ phận chuyên môn chuẩn bị gửi tài liệu các đại biểu nghiên cứu để có nhiều ý kiến đóng góp, nhiều giải pháp nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được. Công tác phát triển đảng viên đạt 140% KH; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn ổn định, triển khai tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Đại hội các chi bộ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 80 tỷ đồng, đạt 58,56 KH; dịch vụ thương mại đạt 9,5 tỷ đồng, đạt 53,37% KH, nông nghiệp đạt  10,2 tỷ đồng,  đạt 78,16% KH. Các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất với nội dung phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo xã phát biểu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm. Công tác xây dựng nông thôn mới được xã triển khai tích cực, thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng quy hoạch tổng thể, đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh xã hội trên địa bàn được thực hiện tốt. Nổi bật là cuộc “phát động thi đua 90 ngày đêm xây dựng nông thôn mới” đã triển khai xây dựng 05 công trình hạ tầng, huy động hiến 600m2 đất làm công trình, trên 500 ngày công lao động dọn vệ sinh, khơi thông kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất, trồng và chăm sóc trên 2000m cây xanh, hoa các tuyến đường thôn, xóm; hoạt động hưởng ứng, phát động nhân dân trồng cây gỗ lớn góp phần bảo vệ rừng, nguồn nước được nhân dân ủng hộ cao đã trồng trên 20 ha Giổi.

Phuy huy quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện đúng quy định: việc công khai các nội dung theo quy định thực hiện đúng; tổ chức các hội nghị, cuộc họp, đối thoại với nhân dân; giao ban bí thư chi bộ, trưởng thôn; các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên. Do vậy trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn không có đơn thư, tình hình nhân dân ổn định, tin tưởng và thực hiện tốt các đường lối, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn.

Đ/c Đinh Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19: thực hiện nghiêm các văn bản của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xây dựng các phương án phù hợp tình hình thực tế địa phương. Chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch với nhiều hình thức, tuyên truyền sâu rộng đến từng ngõ, từng nhà, mọi lứa tuổi từ sử dụng các biện pháp đến triển khai tiêm vác xin nhằm đảm bảo tối đa việc phòng chống Covid-19. Trong thời gian tới xã vẫn tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022; Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì giữ vững thành quả phòng, chống dịch thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị bổ sung phương hướng nhiệm vụ, phân công các ngành, các bộ phận phân công phụ trách tổ chức triển khai. Sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, các chương trình, nghị quyết đều đạt và đạt vượt Kế hoạch.

Tác giả: Dương Thị Sự

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64