TP Hạ Long triển khai Đồ án quy hoạch chung xây dựng 10 xã vùng cao

Ngày 1/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến: Đồ án quy hoạch chung xây dựng 10 xã trên điạ bàn TP Hạ Long đến năm 2040. Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 (gọi tắt là Quyết định số 72) và Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 5/5/2023 của UBND thành phố về việc xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn theo Quyết định số 72, UBND TP Hạ Long đã giao UBND 10 xã (trừ xã Thống Nhất và xã Lê Lợi do có chủ trương thành lập phường) phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch chung của các xã đến năm 2040.

Mục tiêu đặt ra là nhằm cụ thể hóa các định hướng của Quyết định số 72; xây dựng phát triển không gian trên địa bàn các xã phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất dân cư trong vùng; xác định các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian, làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án; là cơ sở pháp lý để triển khai lập các quy hoạch chi tiết điểm dân cư, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển theo quy hoạch trên địa bàn.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2040.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo từng vấn đề cụ thể về đặc điểm hiện trạng 5 xã là Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Sơn Dương và Vũ Oai đến năm 2040 như: Phạm vi quy mô nghiên cứu; mục tiêu, tính chất, chức năng; quy mô dân số, lao động, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất;  hoạch phát triển sản xuất; quy hoạch mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật; hệ thống cấp nước sạch, đường điện, thông tin liên lạc, môi trường... 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung của từng xã. Định hướng, thảo luận của các đại biểu, đồ án quy hoạch tại các xã được thống nhất với những điểm chung như: mở rộng diện tích các khu hành chính; các trung tâm văn hóa – thể thao; xây dựng mới các trụ sở; xác định các trục giao thông trọng điểm; các điểm trường; khu dân cư, tái định cư phát triển mới. Đề xuất cho các xã các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển, đảm bảo không gian sống của người dân được tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long khẳng định: Đây là một Đồ án vô cùng quan trọng cho sự phát triển phía Bắc của thành phố. Đồ án nhằm tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng cao phù hợp với Quy hoạch chung của thành phố và của tỉnh. Định hướng phát triển của từng địa phương như sau: Xã Kỳ Thượng phải dựa vào thiên nhiên, văn hóa đặc sắc để trở thành khu du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế.  Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mang tầm nhìn. Phát triển du lịch dịch vụ Kỳ Thượng mang tầm Quốc gia, quốc tế. quy hoạch và xây dựng kiến trúc  mang nét độc đáo riêng biệt. giữ nguyên hiện có, công trình xây mới phải có quy hoạch đồng bộ. Xã Đồng Lâm và Đồng Sơn phải bảo tồn khu vực rừng quốc gia, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; xã Vũ Oai trở thành vùng chăn nuôi tập trung, quy mô hàng hóa và cũng là khu vực để di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp; xã Sơn Dương vừa phải bảo tồn các di tích lịch sử, di tích cách mạng vừa tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Các xã  có các phế tích, cần khôi phục và bảo tồn.

Các địa phương trong quá trình tổ chức lập quy hoạch phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đề xuất tại hội nghị, phải kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn, quy hoạch của từng xã đều phải có tính toán đến tổng thể cho cả vùng. Trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch các vị trí dân cư mới, bảo đảm tính kế thừa và có định hướng lâu dài. Tránh các quy hoạch không có tính khả thi cao, làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện về sau. Để đảm bảo tiến độ lập quy hoạch chung các xã theo kế hoạch đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố và các đơn vị, phòng ban liên quan phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức lập quy hoạch bảo đảm trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành; phải cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của tỉnh, của thành phố, các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang chuẩn bị triển khai để đơn vị tư vấn và các địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào nội dung quy hoạch trước khi Đồ án được phê duyệt. Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long sẽ tiếp tục nghe và cho ý kiến đối với quy hoạch chung xây dựng của 5 xã còn lại (Quảng La, Hòa Bình, Tân Dân, Bằng Cả, Dân Chủ) vào thời gian tiếp theo.

                                                                                     Mỹ Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42