Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, cách làm của Hạ Long

hời gian qua, từ thành phố tới cơ sở ở Hạ Long, cả hệ thống chính trị đã thực hiện cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp. Nhờ đó đến nay Hạ Long đã trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, kiến tạo sự phát triển cho xã hội.

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai, thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã tổ chức 04 hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: 03 cuộc với chuyên đề “Cơ hội, thách thức và thành phố Hạ Long từng bước chuyển đổi số” cho lãnh đạo, cán bộ các phòng ban, đơn vị, UBND 33 xã phường (gần 300 người tham gia); 01 hội nghị tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn với sự tham gia của các đơn vị viễn thông, các ngân hàng, và đại diện các tiểu thương ở các chợ (khoảng 200 người tham gia) để nâng cao nhận thức về tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động giao dịch.33/33 xã phường đã thành lập ban chỉ đạo Chuyển đổi số và 243 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu trên địa bàn.

Hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Công tác kiểm tra cũng được quan tâm; theo đó đã thực hiện kiểm tra, hướng dẫn 22 đơn vị của thành phố về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và Đề án 06. Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị đã bám vào các chỉ đạo của cấp ủy để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình; tuy nhiên vẫn còn có đơn vị chưa bám sát vào tình hình thực tế để có các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; tổ công nghệ số cộng đồng chưa ban hành được kế hoạch chi tiết để thực hiện.

Chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử thành phố và đang xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trong Chương trình phát thanh trên Đài truyền thanh Thành phố phát trên sóng phát thanh tần số 89,7mhz vào thứ 3 hàng tuần. Đến nay, TT Truyền thông TP Hạ Long đã biên tập, đăng tải 171 tin, bài về chuyển đổi số và liên quan đến CĐS, tập trung một số nội dung: chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ công trực tuyến; tài khoản định danh điện tử VneID,… và đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố, chia sẻ trên fanpage Truyền hình Hạ Long, DDCI Hạ Long. Ngoài ra, còn xây dựng các bài tuyên truyền bằng inforgraphic, video, clip hướng dẫn đăng ký dịch vụ công cư trú, căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử, fanpage ...Tăng cường công tác truyền thông, công bố các bài toán và câu chuyện chuyển đổi số của các bộ ngành, địa phương tại địa chỉ: https://c63.mic.gov.vn. Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng và nhân dân tham gia kênh Zalo “Chuyển đổi số quốc gia” “chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh” để cập nhật thông tin mới nhất về chuyển đổi số.

Tập huấn nâng cao năng lực về Chuyển đổi số

Đặc biệt, về cơ chế, chính sách, các phòng ban chức năng của Thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023. Trong 02 năm 2022-2023, Thành phố phân bổ hơn 42 tỷ đồng thực hiện các đề án chuyển đổi số và triển khai thí điểm mô hình quản trị, vận hành trung tâm điều hành thông minh tại thành phố.

Hội Thảo tuyên truyền về Chuyển đổi số

Thành phố xác định Chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Do vây, công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về vai trò của Chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã được thực hiện tích cực, bước đầu tạo ra chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao nhận thức toàn diện về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, trong các doanh nghiệp và tầng lớp nhân để tạo chuyển biến mạnh mẽ phục vụ chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, Thành phố sẽ đẩy mạnh nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chuyển đổi số, phải quyết tâm, quyết liệt, làm gương, chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị mình; mạnh dạn, đi đầu trong thay đổi tư duy lãnh đạo, ứng dụng chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công việc hằng ngày. Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu cán bộ nòng cốt chuyển đổi số của thành phố; thường xuyên đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý công việc qua các công cụ, giải pháp số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thành phố; Ưu tiên truyển dụng cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin về làm việc tại thành phố.

Đỗ Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31