Hội LHPN xã Dân Chủ hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn cho các hộ gia đình

Sáng ngày 07/6/2022, Hội LHPN xã Dân Chủ hỗ trợ thùng rác cho các hộ gia đình khó khăn và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho một số hộ gia đình thôn 1 xã Dân Chủ. Đây là mô hình điểm trong phong trào thu gom, phân loại rác thải tại nguồn cho các hộ gia đình để góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường; tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hội LHPN xã chuẩn bị thùng rác tặng các hộ khó khăn trên địa bàn xã

Phân loại rác thải tại nguồn là một trong những tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo, làm tốt một số nội dung: Một là, phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã. Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về lợi ích của việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người. Ba là, phát động phong trào thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với sự tham gia tích cực của các hộ gia đình, vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ gia đình mình. Bốn là, thường xuyên tuyên truyền trên các phương  tiện thông tin của xã để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND Thành phố, xã, không để xảy ra tình trạng xả rác thải bừa bãi ra ao hồ, kênh mương, đường giao thông; phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Hướng dẫn hội viên phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ cho hộ gia đình

Sau khi được nghe tuyên truyền và hướng dẫn 100% các hộ gia đình trong xã đã ký cam kết thực hiên mô hình phân loại rác tại hộ gia đình để cùng chung tay hành động, thực hiện có hiệu quả phong trào thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn (từ hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học…) để bảo vệ môi trường sống của chúng ta trong lành hơn, sạch đẹp hơn…

 

Đặng Thị Nguyệt

 

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15 Tổng lượt truy cập 129287