Hội đồng nhân dân xã Dân Chủ tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 28/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Dân Chủ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ Sáu, kỳ họp thường lệ giữa năm để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, thống nhất các giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, đại biểu HĐND xã khóa XXI; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại biểu HĐND xã, cán bộ, công chức, trường các ngành, bộ phận, đơn vị và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn.

Quang cảnh Kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội xã; báo cáo tình hình và kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ xã, công tác an ninh trật tự; tổng hợp và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt kết quả tích cực, quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. (1) Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 58,56%KH, thương mại, dịch vụ đạt 53,37%KH; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định đạt 78,16%KH; Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm đã triển khai 05 công trình hạ tầng, xây dựng quy hoạch điều chỉnh NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng 2040; xây dựng đề án NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; rà soát hoàn chỉnh xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ. (2) Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ có chuyển biến rõ nét cụ thể việc xử lý công việc trên môi trường mạng, thực hiện chữ ký số, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 53,42%; văn bản điện tử và ký số đạt 96,5%. (3) An sinh xã hội đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên: trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết 24/35 = 68,58%KH. (4) Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. (5) Tình hình tư tưởng nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền. (6) Tổ chức và phối hợp triển khai thành công đại hội Đoàn, đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027, Hội nghị bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; (7) Công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được chỉ đạo và triển khai quyết liệt, không lơ là, chủ quan, chủ động phòng chống dịch, triển khai tiêm vác xin phòng Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. (8) Chủ đề công tác năm của tỉnh, của thành phố và xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, đại biểu HĐND xã Dân Chủ khóa XXI phát biểu

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, đại biểu HĐND thành phố Hạ Long Khóa II, đại biểu HĐND xã Dân Chủ khóa XXI phát biểu nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền đến người dân tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tuyên truyền tiêm vác xin; công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cần phải tiếp tục triển khai tập trung các tiêu chí chưa đạt, các công trình xây dựng nông thôn mới tuyên truyền nhân dân hiến đất, thu tài sản trên đất, thực hiện việc giám sát triển khai các công trình. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, bảo vệ rừng phải sâu sát, siết chặt, tập trung công tác tuyên truyền trong đó chú trọng triển khai nghị quyết 337, nghị quyết 08 về trồng cây gỗ lớn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công việc, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ... Cả hệ thống vào cuộc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.

Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các nội dung như: Giải pháp về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ 3; Giải pháp trong công tác vệ sinh môi trường, triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn; đề nghị các đơn vị viễn thông thu các đường dây không còn sử dụng, hoặc có biện pháp bó gọn các đường dây kéo mạng viễn thông đảm bảo mỹ quan; công tác tuyên truyền nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm đặc biệt là BHYT phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; các giải pháp về công tác cải cách hành chính; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường; Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội,...

Đại biểu Hoàng Thị Dung, Hiệu trưởng trưởng Mầm Non Dân Chủ phát biểu thảo luận

Đại biểu Vi Văn Đạo, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn 1 phát biểu thảo luận

Đại biểu Đặng Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã phát biểu thảo luận

Tại kỳ biểu quyết cho thôi làm đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Đàm Thu do chuyển công tác.

Thường trực HĐND xã tặng hoa đại biểu thôi làm đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã khóa XXI đã thảo luận và thông qua 06 nghị quyết.Với sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết quả của cấp ủy, chính quyền xã, các nội dung đặt ra sẽ được triển khai có hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã năm 2022.

                                                                                                                                                        Tác giả: ơng Thị Sự

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 181