Hội đồng nhân dân xã Dân Chủ đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm) Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 28/12//2023, Hội đồng nhân dân xã Dân Chủ đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm) Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND xã Dân Chủ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự kỳ họp có đồng chí Linh Du Hồng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng phó các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các vị đại biểu HĐND xã.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp


Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã và các báo cáo khác trình tại kỳ họp. HĐND xã đã phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi. Song, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND, sự hưởng ứng vào cuộc, đồng bộ, kịp thời của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; xã đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.

Đồng chí Linh Du Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Thường trực HĐND xã Dân Chủ đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát, tiếp xúc và phản ánh các ý kiến của cử tri, tích cực chuẩn bị và tham gia đóng góp các ý kiến để tổ chức thành công các kỳ họp trong năm. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Dân Chủ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cũng như các tờ trình của UBND xã theo đúng luật định. Theo đó, năm 2024, xã Dân Chủ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải phát thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Hội Nghị

 

Hà Mai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40