Đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy

Với mục tiêu tăng cường hiệu của công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh hiệu quả vận động mỗi gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến 15/12/2023, Công an thành phố Hạ Long tổ chức chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân “Đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy”.

Theo đó, mỗi người dân khi đến trụ sở Công an xã, phường giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được nhận bình chữa cháy miễn phí. Cách thức quy đổi cụ thể như sau: 1 khẩu súng quân dụng đổi 2 bình chữa cháy; 1 khẩu súng hơi (không bao gồm súng làm bằng ống nhựa bắn hơi cồn, ga), súng kíp hoặc súng săn đổi 1 bình chữa cháy; các loại súng tự chế khác: 2 khẩu súng đổi 1 bình chữa cháy. 1 quả lựu đạn hoặc 1 quả bom hoặc 1 quả mìn hoặc  1 đầu đạn đổi 1 bình chữa cháy; 2 công cụ hỗ trợ hoặc 2 vũ khí thô sơ đổi 1 bình chữa cháy; 0,4kg thuốc nổ hoặc 10 kíp nổ hoặc 20m dây cháy chậm đổi 1 bình chữa cháy.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm phòng ngừa, đẩy mạnh công tác vận động, giao nộp, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Phương Loan

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 107