Đoàn Thanh niên xã Dân Chủ: Phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Trong những tháng đầu năm 2024, Đoàn xã Dân Chủ luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Chương trình, Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã tập trung  thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024 của Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hạ Long. Ngày 16/3/2024, Đoàn Thanh niên xã Dân Chủ phối hợp với Cụm Đoàn số 4 tổ chức ra quân “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Dân Chủ.

Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Cụm đoàn số 4 tham gia chương trình “Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Đoàn Thanh niên xã đã huy động 35 đoàn viên, thanh niên và học sinh phối hợp tham gia cắt tỉa cây xanh, nạo vét mương, máng, phát cỏ, dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 500m góp phần thực hiện các tiêu chí về cảnh quan và môi trường trên địa bàn xã.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực tham gia cắt tỉa cây xanh, nạo vét mương, dọn vệ sinh môi trường

Để tiếp tục phát huy vai trò tha nh niên trong tham gia xây dựng NTM. Trong thời gian tới, Đoàn xã luôn xác định tập trung triển khai đến các chi đoàn cơ sở, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn và ĐVTN về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, chỉ đạo các chi đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên một cách thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương,  lựa chọn các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở. Góp phần xây dựng xã Dân Chủ hoàn thành và đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Tác giả: Hà Mai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34