Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

số Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chứng thực bản sao điện tử góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, đem lại sự tiện lợi, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử góp phần thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Về cơ bản, trình tự giải quyết TTHC chứng thực bản sao điện tử được thực hiện như chứng thực truyền thống (bản giấy), công dân không phải chờ đợi lâu để nhận kết quả.

Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử góp phần thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

Bản sao chứng thực điện tử được ký số, đóng dấu, bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và có thể được sử dụng nhiều lần.

Một bản sao chứng thực điện tử hoàn toàn có thể được công dân, doanh nghiệp sử dụng cho nhiều bộ hồ sơ trực tuyến khác nhau (thay vì mỗi bộ hồ sơ phải có một văn bản chứng thực riêng), do vậy tiết kiệm về công sức, chi phí.

Về phía cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực cũng có nhiều thuận lợi hơn do bản sao được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể dễ dàng kiểm tra, giải quyết cho thủ tục tiếp theo.

Thời gian tới, các cơ quan, phòng ban đơn chị đơn vị tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; mặt khác kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn.

Thu Thảo –Trung tâm HCC

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 109