DANH MỤC HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DÂN CHỦ

TT

Tên dự án/
công trình

Năng lực phục vụ hoặc số hộ hưởng lợi

Quy mô dự án/ công trinh

Địa điểm
 thực hiện

Khái toán
tổng mức đầu tư (triệu đồng)

 
 
 

1

Kênh thoát nước từ nhà bà Lan qua nhà ông Toan đến đường QL279 thôn 1


 Tiêu 40 hộ

Dài 350 m, kênh hình thang (bxh) =(1,5x1,6)m mái đá học

Thôn 1

1.330,00

 

2

Nâng cấp sân nhà văn hóa xã

 

Tổng diện tích 1.500 m2 lát gạch

Thôn 2

            520,0

 

3

Đường thôn từ nhà ông Nguyễn Văn Dương đến nhà ông Dương Văn Báo, thôn 1

20 hộ

Dài 70 m, rộng 2,5 m, cáo 0.14m

Thôn 1

50,0

 

4

Điểm tập kết rác thải sinh hoạt tập trung, xã Dân Chủ

 

Diện tích 162 m2

Thôn 1

            230,0

 

5

Đường điện cao áp chiếu sáng dọc QL279 khu vực tập trung dân cư, địa bàn xã Dân Chủ

 

Dài 2000 m; Điểm đầu từ Nghĩa trang nhân dân, điểm cuối giáp danh địa giới hành chính xã Quảng La

Thôn 2

1.200,0 

 

6

Cầu cống hộp thay thế ngầm tràn xóm Đá Lờm

 

Tổng chiều dài L=140m tuyến chính dài L=90m, tuyến nhánh L=50m

Thôn 2

2.900,0

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44