DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI THỰC HIỆN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DÂN CHỦ

TT

Tên dự án/
công trình

Mục tiêu đạt được sau khi đưa công trình vào sử dụng

Quy mô
 dự án công trình

Địa điểm
 thực hiện

Dự kiến
tổng mức đầu tư
(đồng)

XÃ DÂN CHỦ

         9.243.961.000

1

Cải tạo nâng cấp mở rộng đường nội đồng từ QL279 đến điểm tập kết rác thải tập trung

- Thuận tiện việc đi lại, sản xuất của nhân dân; thúc đẩy việc chuyển đổi đầu tư các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
'- Là tuyến đường kết hợp vận chuyển rác sinh hoạt đã được thu gom vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cải tạo mở rộng tuyến đường nội đồng từ QL279 đến điểm tập kết rác tập trung của xã với chiều dài 415 m. trong đó: mở rộng mặt đường 3,5 m, bê tông dày 20cm, đã 2x4 mac 250.

Thôn 1, xã Dân Chủ

910.000.000

2

Cải tạo nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư xóm Đá Lờm


- Là tuyến đường dân sinh thôn, xóm kết hợp vận chuyển lâm sản của 40 hộ dân khu cực xom Đá Lờm. Cần nâng cấp mở rộng để đấu nối đồng bộ  với quy mô cầu cống  hộp Đá Lờm vừa được đầu tư xây dựng

Chiều dài 215 m, chiều rộng 3,5 m x 20cm. Trong đó: 40 m đoạn đẫu nối đường QL279 có taly âm phải xây dựng kè đá hộc để mở rộng mặt đường cho đồng bộ với quy mô cầu cống hộp đá Lờm; đoạn  175 m phá dỡ đưỡng cũ do đã xuống cấp  mở rộng mặt đường từ 2,5 thành 3,5 m để đấu nối đồng bộ với quy mô cầu cống hộp Đá Lờm. bê tông dày 20cm, đã 2x4 mac 250.

Thôn 2, xã Dân Chủ

550.000.000

3

Xây dựng tuyến mương tiêu từ nhà ông Lã Văn sơn đến tuyến kênh thoát nước

Góp phần tiêu thoát nước đảm bảo cho hơn 2 ha diện tích hoa màu, cây ăn quả, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

Chiều dài 70 m. kè đá hộc kích thước Bxh1x1,2

Thôn 1, xã Dân Chủ

            500.000.000

4

Xây dựng tuyến mương tiêu cuối đồng

Đảm bảo việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất cánh đồng tại Thôn 1 với diện tích khoảng 15 ha.

Xây dựng tuyến mương tưới, tiêu cuối đồng thôn 1 đoạn từ ruộng thửa đất số 219 đất 5% UBND xã quản lý nối đến tuyến kênh thoát nước cuối đồng với chiều dài 150 kè đá hộc kích thước Bxh1x1,2

Thôn 1, xã Dân Chủ

976.000.000 

5

Tuyến đường điện cao áp đường xóm Gốc Trám.

Phục vụ chiếu sang cho 35 hộ dân, góp phần đảm bảo cho công tác an ninh trật tự và hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Chủ

Chiều dài 1000 m, Tận dụng cột điện của điện lực hiện trạng hiện có. Bóng điện 80W, cáp nhôm vặn soắn 4x25.

Thôn 2, xã Dân Chủ

            500.000.000

6

Nâng cấp cải tạo nghĩa trang nhân dân xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghĩa trang nhân dân là một trong những chỉ tiêu của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Việc nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang giúp việc quản lý đảm bảo đúng quy định, sử dụng thuận lợi.

Gồm: Xây dựng tường rào toàn bộ ranh giới quy hoạch nghĩa trang; xây dựng 01chòi nghỉ chân kích thước 6x6m.; Làm mới 01 tuyến đường dài 120m rộng 2,5m, bê tông đá 2x4 mác 250; Tường  rào xây gạch không nung cao 1,5m, móng tường rào xây đá hộc,

Thôn 2, xã Dân Chủ

1.780.000.000

7

Cải tạo,  nâng cấp vỉa hè, rãnh thu gom nước khu vực trung tâm xã

Thuận tiện việc đi lại, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn dân cư.

Tổng chiều dài 944 m, chiều rông 3m. Trong đó: 1. Cải tạo nầng cấp vỉa hè hiện trạng hiện có 811 m, Đào bóc vìa hè cũ, nạo vét rãnh thoát nước, thay thế tấm đan, sưa chữa bồn trồng hoa; Lát gạch bolock bê tông. 2 Làm mới vỉa hè, rãnh thu gom nước với quy mô chiều dài 133 m chiệu rông vỉa hè 3m, chiều rộng rãnh bxh 80cm x 60cm

Thôn 2, xã Dân Chủ

2.827.961.000

8

Tuyến đường đường điện cao áp từ UBND xã qua nhà ông Phạm Sau đến nhà văn hóa thôn 1

Phục vụ chiếu sang cho 40 hộ dân, góp phần đảm bảo cho công tác an ninh trật tự và hoàn thanh các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Chủ

Chiều dài 700m. Bóng led 80W, cáp nhôm vặn soắn 4x25, cột bê tông ly tâm cao 8m.

Thôn 1, xã Dân Chủ

700.000.000

9

Tuyến đường điện cao áp vào khu vực xóm Đá Lờm

Phục vụ chiếu sang cho 35 hộ dân, góp phần đảm bảo cho công tác an ninh trật tự và hoàn thành các tiêu chỉ, chỉ tiêu  nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Chủ

Chiều dài 500 m. Xây lắp cột mới: Bóng led 80W, cáp nhôm vặn soắn 4x25, cột bê tông ly tâm cao 8m.

Thôn 2, xã Dân Chủ

500.000.000

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 54