Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2023

Ngày 20/5, UBND thành phố Hạ Long tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2023.

Tham dự vòng sơ khảo có 36 đội đến từ các xã, phường, khối các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố, Công an Thành phố và Bưu điện Hạ Long.

Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Các đội thi cùng tham gia vòng sơ khảo dưới hình thức trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút với hình thức Thi trực tuyến tập trung bằng điện thoại thông mình hoặc máy tính tay. Nội dung thi về kiến thức chung của chuyển đổi số, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long về chuyển đổi số; các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đang triển khai và một số kết quả tiêu biểu đạt được trong việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và thành phố; các nội dung các nội dung chuyển đổi số của các đơn vị, đoàn thể.

Thông qua cuộc thi giúp cho các phường xã, cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyển đổi số tại đơn vị.

Kết thúc vòng thi, Ban giao khảo chấm điểm và chọn ra 10 đội đạt điểm cao nhất ở vòng thi sơ khảo vào vòng chung khảo diễn ra vào ngày 03/6/2023.

                                           Thu Hường – Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46