Công bố chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân với cơ quan, cán bộ, công chức giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Dân Chủ

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND xã đã triển khai lấy phiếu đánh giá, sô người lấy ý kiến đánh giá năm 2023 bằng 2 hình thức: (1) Phát phiếu khảo sát giấy để công dân điền phiếu; (2) Tạo mã QR code để công dân thực hiện khảo sát trực tuyến qua điện thoại thông minh.Tổng 71 người = 71 phiếu lấy ý kiến.

Kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân 71/71 phiếu đánh giá rất hài lòng ở các nội dung khảo sát (số phiếu lấy ý kiến đánh giá đảm bải đúng quy định: 71 phiếu/396 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết = 17,92%.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40