11 đối tượng nào được tăng tiền trợ cấp ưu đãi người có công?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,54%). Vậy 11 đối tượng người có công sẽ được nhận trợ cấp, phụ cấp bao nhiêu tiền/tháng?

Nghị định số 55/2023/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quy định: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023.

Từ ngày 5/9/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được tăng lên thành 2.055.000 đồng. Ảnh minh họa: Internet. 

Từ ngày 5/9/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được tăng lên thành 2.055.000 đồng. Ảnh minh họa: Internet. 

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, bao gồm 11 đối tượng:

1, Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và thân nhân.

2, Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

3, Thân nhân liệt sĩ.

4, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

5, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

6, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân.

7, Bệnh binh và thân nhân.

8, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân.

9, Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

10, Người có công giúp đỡ cách mạng.

11, Trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Dưới đây là bảng chi tiết mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:

11 đối tượng nào được tăng tiền trợ cấp ưu đãi người có công? - Ảnh 111 đối tượng nào được tăng tiền trợ cấp ưu đãi người có công? - Ảnh 211 đối tượng nào được tăng tiền trợ cấp ưu đãi người có công? - Ảnh 311 đối tượng nào được tăng tiền trợ cấp ưu đãi người có công? - Ảnh 4Phụ lục I mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.Phụ lục I mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39