02 Luật, 03 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa XV

Sáng 18/01/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Luật, Nghị quyết bao gồm:

– Luật Đất đai (sửa đổi);

– Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

– Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

– Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn;

– Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34